Ενημερωτική δράση αγωγής υγείας για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης

Από την  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι  στο πλαίσιο του προγράμματος με θέμα: «Ανάπτυξη – υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2023 – 2024», η ομάδα δράσης αγωγής υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας, υλοποίησε την παρέμβαση E- BUG: «Γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια», που περιλάμβανε ενημερωτική διαδραστική παρουσίαση για τα μικρόβια και την πρόληψη μετάδοσής τους.

Η ομάδα αγωγής υγείας  πραγματοποίησε επισκέψεις το χρονικό διάστημα από 17 Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2023, στις ακόλουθες Σχολικές Μονάδες του Νομού Ρεθύμνου: 5 Νηπιαγωγεία (Νηπιαγωγείο Αρμένων, Νηπιαγωγείο Ρουσσοσπιτίου, 3ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, Νηπιαγωγείο Σισσών, Νηπιαγωγείο Πλατανιά) και 4 Δημοτικά Σχολεία (Ειδικό Σχολείο, 15ο Δημοτικό Σχολείο, Δημοτικό Σχολείο Πλακιά, Δημοτικό Σχολείο Σταυρωμένου). Τη δράση παρακολούθησαν συνολικά 96 νήπια και 204 μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης αντιστοίχως.

Ακολουθώντας ως βασικό άξονα το E-bug,το οποίο αποτελεί ένα εγκεκριμένο πανευρωπαϊκό ενημερωτικό υλικό για παιδιά, η δράση περιλάμβανε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μικρόβια και τον τρόπο μετάδοσής τους, την υγιεινή των χεριών  και γενικότερα μεθόδους προφύλαξης και ατομικής υγιεινής. Η δράση πραγματοποιήθηκε μέσα στις αίθουσες του σχολείου με την χρήση προτζέκτορα και διαδραστικού υλικού. Το πρόγραμμα αγωγής υγείας έγινε περισσότερο βιωματικό και περιλάμβανε παιχνίδια κατανοητά και διασκεδαστικά τόσο για τα νήπια όσο και για τους μαθητές.

Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά και έδειξαν ενδιαφέρον για την ενημέρωση. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στην δράση και φάνηκε ότι κατείχαν αρκετές πληροφορίες σχετικά με την ατομική τους προστασία. Στο παιχνίδι ερωτήσεων μετά το πέρας της ενημέρωσης τα παιδιά έδειξαν ότι κατανόησαν και συγκράτησαν όσα συζητήσαμε. Με την έναρξη των σχολικών μαθημάτων του νέου έτους η δράση θα συνεχιστεί σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η παραπάνω ενημερωτική δράση αγωγής υγείας στελεχώνεται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας: την Τζεμοπούλου Ευσταθία (Τ.Ε. Επισκεπτριών Υγείας), την Μανταδάκη Ειρήνη (Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών), τη Ζαγορίτη Γεωργία (Π.Ε Κοινωνιολόγων), την Αναστασάκη Ιωάννα (Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού), την Κατσίκα Ευθυμία (Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού), την Μιχελιουδάκη Αφροδίτη (Δ.Ε Διοικητικού Οικονομικού) και το Βουτσά Κωνσταντίνο (Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών).