Το καλάθι του νοικοκυριού είχε σταθεροποιητική επίδραση στις τιμές των απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων, αλλά μόνο για τα προϊόντα που εντάχθηκαν σε αυτό.

Αυτό προκύπτει από την χαρτογράφηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, για τις συνθήκες του ανταγωνισμού στην αγορά απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων.

Επιπλέον, σε σχέση με τις τιμές, προκύπτει ότι τα επώνυμα προϊόντα (σκόνη – υγρά) που δεν εντάχθηκαν στο καλάθι του καταναλωτή παρουσίασαν, κατά την υπό εξέταση περίοδο, τη μεγαλύτερη άνοδο στην σταθμισμένη τιμή μεζούρας. Ειδικότερα, κατά την υπο εξέταση περίοδο (Φεβρουάριος 2022 – Φεβρουάριος 2023) η μέση τιμή μεζούρας για τα επώνυμα απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά που δεν εντάχθηκαν στο καλάθι του καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 16%.

Ακόμη, σημειώνεται πως μετά την έναρξη του καλαθιού του νοικοκυριού τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που εντάχθηκαν σε αυτό παρουσίασαν μικρή πτώση της τιμής, ενώ αυξάνεται η τιμή των προϊόντων που εξέρχονται από το καλάθι του νοικοκυριού και, ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ότι οι ταμπλέτες πλυντηρίου ρούχων δεν εντάχθηκαν στο καλάθι του νοικοκυριού, είναι ακριβότερες σε σχέση με τα λοιπά απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων και παρουσίασαν ανοδική τάση και έντονες διακυμάνσεις στην τιμή.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις καταναλωτικές συνήθειες, δεν προκύπτει αλλαγή από την έναρξη του καλαθιού του νοικοκυριού, ωστόσο, παρατηρείται σχετική μεταστροφή των καταναλωτών από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εκτός καλαθιού του νοικοκυριού σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εντός καλαθιού του νοικοκυριού.