Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος εκπαιδεύσεων του  προσωπικού της Αρχής Προσφυγών στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Προγράμματος GR-R (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 – EEA GRANTS) και της υλοποίησης της Προκαθορισμένης Πράξης 1, με τίτλο “Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών”( υποέργο 3,) με στόχο  την βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών της Αρχής Προσφυγών και την αποδοτικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

 Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία και έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις της.  Τα σεμινάρια περιελάμβαναν τις εξής ενότητες: 

  • Παρακίνηση και Ενδυνάμωση εργαζομένων 
  • Τεχνικές Διαπραγμάτευσης 
  • Δημιουργία κουλτούρας ομάδας 
  • Διαχείριση χρόνου και άγχους 
  • Ενδυνάμωση ομάδας 
  • Υπολογιστικά φύλλα για προχωρημένους 
  • Υλοποίηση παρουσιάσεων 
  • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 
  • Καινοτομία στη διοίκηση