Η δωρεάν έκδοση του ChatGPT  μπορεί να παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς απαντήσεις σε ερωτήσεις που σχετίζονται με φάρμακα, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο τους ασθενείς που χρησιμοποιούν το chatbot της OpenAI, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που κυκλοφόρησε την Τρίτη.

Ειδικοί του Πανεπιστημίου του Long Island, οι οποίοι έθεσαν 39 ερωτήσεις στο δωρεάν ChatGPT τον Μάιο, έκριναν ότι μόνο 10 από τις απαντήσεις του chatbot ήταν «ικανοποιητικές» με βάση τα κριτήρια που καθόρισαν. Οι απαντήσεις του ChatGPT στις υπόλοιπες 29 ερωτήσεις που αφορούσαν τα φάρμακα ήταν ανακριβείς, ελλιπείς ή και τα δύο, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η μελέτη υποδεικνύει ότι οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν βασίζονται στο ChatGPT για πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα σύμφωνα με την επικεφαλής συγγραφέα Σάρα Γκρόσμαν, αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακευτικής πρακτικής στο LIU.

Η Γκρόσμαν αναγνώρισε ότι υπάρχει πιθανότητα η συνδρομητική έκδοση του ChatGPT να έδινε πιο ακριβείς απαντήσεις. Αλλά δήλωσε ότι η έρευνα επικεντρώθηκε στη δωρεάν έκδοση του chatbot για να αναπαράγει αυτό που χρησιμοποιεί και μπορεί να έχει πρόσβαση μεγαλύτερο μέρος του γενικού πληθυσμού.

Αρκετές μελέτες έχουν επισημάνει ανάλογες περιπτώσεις λανθασμένων απαντήσεων από το ChatGPT, ενώ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ξεκίνησε τον Ιούλιο έρευνα σχετικά με την ακρίβεια του chatbot και την προστασία των καταναλωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δωρεάν έκδοση του ChatGPT περιορίζεται στη χρήση συνόλων δεδομένων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 – γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσε να στερείται σημαντικών πληροφοριών στο ταχέως μεταβαλλόμενο ιατρικό τοπίο.

 kathimerini.gr