Για την κάλυψη αναγκών των μαθητών των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας ΠΔΑΜΘ (Α.Σ. 241121)

Παροχή Διευκρινήσεων στον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό που αφορά στην «Προμήθεια tablets για την κάλυψη αναγκών των μαθητών των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», συνολικού προϋπολογισμού 60.426,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 74.928,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Α.Σ. 241121).

Δείτε τις διευκρινήσεις