Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ), συμπληρώνοντας φέτος εκατό χρόνια ζωής και πολύπλευρης δράσης σε όλους τους τομείς που άπτονται  της Νοσηλευτικής Επιστήμης και του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος και με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη των Νοσηλευτών, συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Κρήτης, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων της Κρήτης και υπό την αιγίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την 1η Παγκρήτια Επιστημονική Συνάντηση Νοσηλευτών, στις 16-17 Οκτωβρίου 2023, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για τους νοσηλευτές της Κρήτης, αλλά και όλης της χώρας, να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες, να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες, να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν σύγχρονα εφόδια για την άσκηση της Νοσηλευτικής, προκειμένου να παρέχουν βέλτιστη φροντίδα στους ασθενείς τους σε όλα τα επίπεδα. Στόχος των διοργανωτών είναι η 1η Παγκρήτια Επιστημονική Συνάντηση Νοσηλευτών να αποτελέσει θεσμό για τη νοσηλευτική κοινότητα της Κρήτης, καθώς αντικατοπτρίζει τη δέσμευση όλων για την προώθηση της γνώσης και της αριστείας στη Νοσηλευτική.

Οι αυξανόμενες ανάγκες προστασίας της υγείας, λόγω των επιδημιών, της κλιματικής αλλαγής και του ανεπαρκούς αριθμού ειδικευμένων επαγγελματιών υγείας, καθιστούν τους νοσηλευτές θεματοφύλακες της ανθρώπινης ζωής, περισσότερο από ποτέ, καθώς μέσω της συνεχούς παρουσίας τους δίπλα στον άνθρωπο, σε όλα τα στάδια της ζωής του και σε όλα τα επίπεδα φροντίδα υγείας, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν θετικά την υγεία και την ποιότητα της ζωής του. Ταυτόχρονα, η Νοσηλευτική επιστήμη εξελίσσεται παράλληλα με την Ιατρική και τις λοιπές Επιστήμες Υγείας και αντίστοιχα με την αλματώδη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας γενικότερα.

Οι εξελίξεις αυτές, δημιουργούν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας για τους νοσηλευτές, οι οποίοι πρέπει να τις παρακολουθούν μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, προκειμένου να προσαρμόζονται γρήγορα και να αποκτούν και να εφαρμόζουν τη νέα γνώση στην καθημερινή κλινική πρακτική προς όφελος των ασθενών τους.

Ευελπιστώντας ότι η παρούσα συνάντηση θα συμβάλει σε αυτό, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε αυτήν, εμπλουτίζοντας το επιστημονικό πρόγραμμα και  τη συζήτηση για τα θέματα που θα αναπτυχθούν και να μοιραστείτε τις γνώσεις και την εμπειρία σας με όλους τους συναδέλφους, συμβάλλοντας ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας στον τόπο μας.

Με τιμή,

O Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Θεοχάρης Κωνσταντινίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Νοσηλευτικής,

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

H Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αγγελική Πρινάρη

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΑΓΝΗ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ