Για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας συζήτησαν οι ομιλητές στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 87ης ΔΕΘ.

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε την γνώση, η μάχη μας είναι να πάρουμε εμείς τη γνώση» επισήμανε ο ευρωβουλευτής της Ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κωνσταντίνος Αρβανίτης.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι με τη φοβική λογική θα λέγαμε ότι «είναι λάθος το 5G, να μείνουμε στο 4G». «Όσο κινείται ο άνθρωπος κινείται το συναίσθημα και η επιστήμη, ο άνθρωπος  την κάνει χρήσιμη», πρόσθεσε.
Επισήμανε την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης του πληθυσμού στις ψηφιακές εξελίξεις, αντί για τη χορήγηση επιδομάτων. Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί η εκπαίδευση μεγάλο τμήμα του προλεταριάτου θα βρεθεί εκτός επαραγωγικής διαδικασίας, δεν θα μπορεί να διεκδικήσει και θα είναι απόλυτα ελεγχόμενο.
Αναφέρθηκε, ακόμη, στην ανάγκη ρύθμισης του ψηφιακού χώρου, όπως για παράδειγμα η ιδιοκτησία των δεδομένων και η οικονομία της πλατφόρμας.
Ο εμπειρογνώμονας του CEDEFOP, Κωνσταντίνος Πουλιάκας, τόνισε ότι επαγγέλματα όπως οι δικηγόροι και οι εργαζόμενοι στον χρηματοοικονομικό τομέα χάνουν μεγάλο μέρος των εργασιών τους με την ανάπτυξη του chat gpt και άλλων γλωσσικών μοντέλων. Οι έρευνες που είχαν γίνει μόλις πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια διέβλεπαν κίνδυνο αυτοματοποίησης στα λεγόμενα χειρωνακτικά επαγγέλματα.

Επιπλέον, τόνισε ότι η ψηφιακή εποχή δημιουργεί νέα επαγγέλματα και δυνατότητες.  Το CEDEFOP, «σαρώνει» εκατομμύρια διαδικτυακές αγγελίες εργασίας καθημερινά  με τη βοήθεια ισχυρού δικτύου τεχνητής νοημοσύνης, εργασία που θα ήταν ανέφικτη, χωρίς την ύπαρξή του.
Η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και παράλληλα να ρυθμίσει ζητήματα όπως η ασφάλεια και η κατάρτιση των πολιτών, υπογράμμισε ο επικεφαλής του τμήματος «Οριζόντιων Πολιτών» και του Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM), Γιάννης Χατζηγιάννης.
Μέσω αυτής της διεύθυνσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μπορεί να  βοηθήσει το κράτος -μέλος να εκπονήσει στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και η Ελλάδα έχει κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας.