Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι από το Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2023 έως και το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023 στη θαλάσσια περιοχή Αμμουδάρας Δήμου Μαλεβιζίου, Γουβών και Καρτερού Δήμου Χερσονήσου  μεταξύ των ακόλουθων αναγραφομένων στιγμάτων θα διεξαχθούν οι «3οι Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2023» ως εξής :

 α)  από  09/09/2023 έως και  12/09/2023 και από ώρα 13:00 έως 16:00

Kiteboarding – Αμμουδάρα:

1) 35ο 22΄49.94’’ Β, 025Ο 04΄35.29΄΄ Α

2) 35ο 22΄49.94’’ Β, 025Ο 06΄10.84΄΄ Α

3) 35ο 20΄50.06’’ Β, 025Ο 04΄ 35.29΄΄ Α

4) 35ο 20΄50.06’’ Β, 025Ο 00΄ 37.08΄΄ Α

β)  από 09/09/2023 έως και 12/09/2023 και από ώρα 09:00 έως 17:00

Rowing – Καρτερός:

1) 35ο 20΄21.12’’ Β, 025Ο 11΄37.03΄΄ Α

2) 35ο 20΄21.12’’ Β, 025Ο 12΄05.11΄΄ Α

3) 35ο 20΄06.29’’ Β, 025Ο 11΄37.03΄΄ Α

4) 35ο 20΄03.19’’ Β, 025Ο 12΄05.11΄΄ Α

γ)  από 13/09/2023 έως και  15/09/2023 και από ώρα 09:00 έως 13:00

O.W.S.-  Καρτερός:

1) 35ο 20΄21.12’’ Β, 025Ο 11΄37.03΄΄ Α

2) 35ο 20΄21.12’’ Β, 025Ο 12΄05.11΄΄ Α

3) 35ο 20΄06.29’’ Β, 025Ο 11΄37.03΄΄ Α

4) 35ο 20΄03.19’’ Β, 025Ο 12΄05.11΄΄ Α

δ)  από 14/09/2023 έως και 15/09/2023 και από ώρα 11:00 έως 18:00:

Canoe – Καρτερός/Γούβες:

1) 35ο 20΄28΄΄ Β,  25Ο 11΄49’’Α

2) 35ο 20΄04΄΄ Β,  25Ο 12΄45’’Α

3) 35ο 20΄05΄΄ Β,  25Ο 11΄37’’Α

ε)  από 15/09/2023 έως και 16/09/2023 και από ώρα 09:00 έως 18:00

Finswimming Καρτερός:

1) 35ο 20΄21.12’’ Β, 025Ο 11΄37.03΄΄ Α

2) 35ο 20΄21.12’’ Β, 025Ο 12΄05.11΄΄ Α

3) 35ο 20΄06.29’’ Β, 025Ο 11΄37.03΄΄ Α

4) 35ο 20΄03.19’’ Β, 025Ο 12΄05.11΄΄ Α

Εφίσταται η προσοχή στους ιδιοκτήτες – κυβερνήτες  σκαφών να αποφεύγουν την κυκλοφορία στην υπόψη θαλάσσια περιοχή προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων

Τηλέφωνο πληροφοριών: 28134069 42-26   Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.