Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Σταυρού, σε άνδρα, για πρόκληση πυρκαγιάς σε φυλλώματα σε υπαίθριο χώρο, στο Σταυρό Θεσσαλονίκης.

φωτογραφία αρχείου