Συνεχίζονται οι διευρυμένες επιθεωρήσεις Ασφαλείας και Πυρασφαλείας σε υπηρεσίες, μονάδες και συγκροτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη βελτίωση και επαύξηση των υφιστάμενων μέτρων, όπου και εφόσον απαιτηθεί. Το έργο θα εκτελεστεί από τις Γενικές Επιθεωρήσεις των Γενικών Επιτελείων, μέσω συγκρότησης εξειδικευμένων επιτροπών κατά Κλάδο.

Σήμερα επίσης, αναμένεται να παραδοθεί το πόρισμα για την πυρκαγιά στην αποθήκη πυρομαχικών στην 111 ΠΜ.