Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνουν ότι την Δευτέρα 31 Ιουλίου, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

 – Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 270.193 – 32.557.187 ευρώ

 – Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Δικαιούχοι 201.502 – 42.110.512 ευρώ

 – Αναπηρικά: Δικαιούχοι 179.314 – 83.176.089 ευρώ

 – Επίδομα στεγαστικής Συνδρομής: Δικαιούχοι 728 – 235.506 ευρώ

 – Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 5.799 – 204.216 ευρώ

 – Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων (ν.1296/1982): Δικαιούχοι 15.946 – 5.814.181 ευρώ

 – Επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 18.307 – 6.516.352 ευρώ

 – Επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 4.594 -1.094.640 ευρώ

 – Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 149 – 118.877 ευρώ

 – Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 9.979 – 10.033.000 ευρώ

 – Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 645.664 – 141.541.655 ευρώ

 – Κόκκινα δάνεια: Δικαιούχοι 2.069 – 173.435 ευρώ

 – Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 8 – 8.000 ευρώ

 – Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 272 – 55.285 ευρώ

 – Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 520 – 257.125 ευρώ

  – Πρόγραμμα συνεισφοράς δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες: Δικαιούχοι 94 – 10.341 ευρώ

 – Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: Δικαιούχοι 125 – 79.345 ευρώ

 Σύνολο Δικαιούχων, 1.350.544

 Σύνολο Καταβολών, 322.805.318 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.